Refleksjoner

Meninger, ytringer, provokasjoner og mye annet…

Min ekstrainntekt

Statistikk

Online nå: 0
Besøk i dag: 101
Besøk totalt: 95034

Blogglister

Bloggurat

 • Jeg skal på ingen forsvare hverken prostitusjon, Bård Hoksrud eller det han har gjort. Han gjorde en feil som kostet ham anselse og kr.25.000,-, men der er jeg nødt til å spørre: Er det sånn at norske borgere i utlandet alltid skal holdes til en høyere standard enn borgerne i landet vi besøker?

  For noen år siden ble det vedtatt at norske borgere som kjøper sex i utlandet skal kunne bøtelegges med inntil kr.25.000,-. Jeg stiller spørsmål ved praksisen, og legaliteten rundt det. Er det nå faktisk slik at vi nordmenn alltid skal være besteborgerske reisende. Hvorfor kan ikke vi ta for oss av det fremmede land lovlig har å tilby? Om jeg reiser til Nederland og røyker hasj, er jeg da kriminell i norske øyne, selv om handlingene mine var lovlige der de ble utført? Eller i Bård Hoksruds tilfelle, hvor han kjøpte sex på en bordell i Latvia hvor det spåvidt jeg forstår er lovlig…

  Jeg har all respekt for loven, både vår egen og andre lands. Det jeg derimot mangler forståelse for er at jeg skal måtte forholde meg til to lands lover samtidig, selv om jeg kun oppholder meg i ett av dem. Jeg stiller spørsmål ved denne praksisen, og jeg ser det som et paradoks at norske lover skal gjelde også utenfor norges grenser!

   

  VG 1
  DB 1
  Aftenposten 1

  17 Comments
 • Om Anders Behring Breivik har oppnådd noe, så er det på skape en massiv sympatibølge for Arbeiderpartiet. Med rette bør vi føle for ofrene på Utøya og i Regjeringskvartalet, men i den grad Breivik ønsket å påvirke velgerne i en mer ekstrem høyreorientert politisk retning har han feilet. Han har derimot skapt en massiv velgerflukt fra høyresiden til Arbeiderpartiet, så stor at den med all sannsynlighet kommer til å påvirke høsten kommunevalg. Det betyr at Breivik har lyktes i å påvirke velgerne, bare ikke i den retning han selv ville.

  Ingen vil bli assosiert med Anders Behring Breivik, og derfor er det blitt noe skittent over å offentlig lufte meninger øst for FRP. Det som er så fantastisk med Norge er den graden av frihet vi har til å mene og ytre det vi vil. Jeg er redd for at Breivik har greid å polarisere den debatten, og å dytte summen av offentlige meninger i Norge godt over på venstresiden. Det er min oppfatning at vi før terrorangrepet så en politisk helning mot den moderate høyresiden, men at vi nå ser en mer venstreorientert dreining.

  I ytterste konsekvens kan høstens kommunevalg bli en brakseier for venstresiden; ikke på tross av, men på grunn av Anders Behring Breivik. Jeg synest det er viktig at vi alle går i oss selv, vurderer hva vi vil for fremtiden i vår kommune og velger deretter, heller enn å gi vår stemme til Arbeiderpartiet på bakgrunn av den tragedien de ble ufrivillig plassert i sentrum av.

  Om man lar terrorangrepet påvirke stemmegivningen lar man Anders Behring Breivik ha påvirket demokratiet. Det er en seier jeg nekter å gi ham!

  No Comments
 • I dag teller vi 6,8 milliarder mennesker på jorden. Riktig, 6.800.000.000.000 mennesker. Gjennom tidene har menneskets forfedre utviklet seg til å bli smartere enn alle andre dyr, og som Homo Sapiens klatret vi til topps på rangstigen og tok tronen som jordens ubestridte herskere.

  For 200 år siden var vi knapt 1 milliard mennesker på jorden. Om 40 år kan vi i følge FN være mellom 7,4 til 10,6 milliarder. Om vi kan holde befolkningsveksten ved like kan det være 36 milliarder mennesker på jorden i år 2300, drøyt 5 ganger så mange som i dag.

  Men nok statistikk; poenget er at vi yngler mer enn det som er bærekraftig. Vi har medisiner, helse, mat og infrastruktur til å støtte våre 6,8 milliarder mennesker, men ikke flere og helst færre. Alikevel ønsker man å dele ut vaksiner, å lege syke (til tider mot sin vilje) og å redde små barn som vokser opp i krigsherjede land. Selvsagt er det moralsk riktig å redde lille Theresa fra sultedøden i Bolivia, men hvor lenge skal vi gjøre det? Til vi teller 10 milliarder mennesker, eller 15, eller kanskje til og med 30 milliarder? På et eller annet tidspunkt bør vi la naturen ta regnskap.

  Selvsagt er det urettferdig at noen skal ha bedre levevilkår enn andre, men det er på tide å begrense tiltakene vi gjør for å sørge for at barn blir født og får vokse opp i land over hele verden. Om det dør 10 millioner av sult eller mangel på vann sør for Sahara, så er ikke det negativt for andre enn dem. For oss i Europa betyr det 10 millioner færre å dele jordens totale ressurser med. Er dette kynisk, ja! Er det feil, nei!

  Så hvorfor er dette riktig? I Europa bor det i overkant av 700 millioner mennesker fordelt noenlunde jevnt over et kontinent som har nok ressurser til å støtte den befolkningstallet. I Afrika bor det drøyt 1 milliard mennesker fordelt over et kontinent som på tross av å være større enn Europa, knapt kan støtte en brøkdel. Dette betyr i praksis at Afrika ville vært tynnere befolket hadde ikke Europa, USA og Kina blandet seg inn, og det hadde kommet hele resten av verden til gode. Sannheten er at i stedet for å hjelpe befolkningsvekst i geografiske områder med vanskelige levekår, så bør vi innføre tiltak for reduksjon av befolkningsveksten. I Afrika og deler av Asia vil det kunne gjøres gjennom fravær av hjelp, mens i mer hjemlige trakter gjennom kutt i støtte til fertilitetshjelp og innføring av sanksjoner mot storfamilier (jfr. Kinas ettbarnspolitikk).

  Vi tvinger frem en befolkningsmasse som ikke har et naturlig levegrunnlag, og når det går dårlig med befolkningen som bor i vanskeligstilte geografiske områder, så stimulerer vi syntetisk livsopphold og fornying av folkemassen. Jeg må spørre om det ikke hadde vært bedre å la være; å leve og la dø. Selvsagt er ikke Afrika alene problemet, eller Kina, USA eller Europa. Det er vår vilje til å fordele ressursene slik at befolkningen forsetter å vokse. Vi kjemper en kamp det er umulig å vinne, og jorden er nok den endelige taperen. La ikke vestens kollektive dårlige samvittighet bli verdens undergang!

  6 Comments
 • I dag, mens de fleste feirer signeringen av vår grunnlov på Eidsvoll den 17. mai 1814, sørger jeg over dens fall på Stortinget i Oslo den 4 april 2011. Denne dagen valgte våre politikere, med AP og Høyre i spissen, å heve seg over vår Grunnlovsforsamling, over store menn som Nicolai Wergeland og Johan Collett.

  Med grunnloven som rettesnor skal det være umulig for politikere å fatte vedtak som står i direkte kontrast til de verdier Norge historisk sett har stått for. Det er derfor jeg er lei for at grunnloven ikke hindret Stortinget i å innføre fullstendig og ukritisk overvåkning av alle innbyggere, uten mistanke om kriminelle handlinger, i klart brudd med §102!

  Denne dagen som normalt har vært en festdag, er blitt et symbol på et sett med lover som har mistet sin verdi. Når vårt Storting kan sette til side grunnloven fordi den står i veien for en politisk prosess, så er det vel liten vits i feire grunnloven, eller?

  Grunnlovens §102

  1 Comment
 • I disse dager har det blitt lekket bilder av norske blitzere fra politiets egne arkiver til russiske høyreekstreme grupper. På den russiske nettsiden beskyldes personene på bildene for å være blitzere og antifascister, og det oppfordres til vold mot dem.

  Det er ikke mer enn noen uker siden Høyre og AP fikk stemt igjennom Datalagringsdirektivet (DLD), og selv før det er innført teknisk er skandalen på plass. For å se på fakta, Politiet greier ikke engang å sikre sine egne data, og alikevel forventes det at det skal være sikkerhet rundt data forvaltet av tredjeparts organisasjoner som telefon og internettilbydere. Dette er et fantastisk eksempel på hvorfor DLD aldri må bli innført, og hvorfor det heller bør bli innført lover som gir strenge straffer til ansvarlig personer i bedrifter som lagrer mer data enn nødvendig, eller lagrer data lenger enn nødvendig, for faktureringshensyn.

  Anmelder politiet
  Politiet bekrefter lekkasje
  Bildeskandalen: Høyreekstreme kan ha fått norsk hjelp

  4 Comments
 • Vår konge har fremdeles noe politisk makt i Norge. Gjennom utsettende veto kan han 3 ganger utsette avgjørelse fattet av Stortinget, og det ber jeg ham nå gjøre.

  Kjære Konge, ditt land trenger deg. Våre folkevalgte har gjort en grov, grov feil som kommer til å forfølge folket i lang tid. Enkeltpersoner kommer til å lide, uskyldige kommer til å bli mistenkeliggjort og informasjon kommer til å havne på avveie.

  Gjennom Datalagringsdirektivet blir all informasjon om både deg og meg lagret. Hvem vi har snakket på telefonen, når vi snakket med dem, hvor vi var. Hvem vi har sendt epost til og når, hvem vi sendte melding til på Facebook og potensielt mye mye mer! Det er ingen regimer noensinne som har lagret så mye informasjon om sine borgere, og det er ihvertfall ingen legitime regjeringer som har ønsker å gjøre det før.

  Kjære Konge. Om du noensinne skal trenge å tre frem og involvere deg i politikken så er nå tiden. Ditt land står ved et veiskille hvor vi på den ene siden beholder personvernet og friheten, men på den andre går i retning totalitær overvåkning, frykt og selvsensur. Kriminelle kommer til å omgå direktivet, det er ikke vanskelig. Enkeltpersoner som ikke gjør det kommer til å måtte lide. Det er så altfor enkelt å utnytte DLD, og avgjørelsen fattet av Stortinget er derfor fatal!

  Jeg ber deg legge ned utsettende veto mot Datalagringsdirektivet. Det vil ikke kunne hindre DLD for evig, men symbolmakten er stor nok til at en del vil kunne ta til fornuften.

  Vær så snill kjære konge, “Alt for Norge”.

  Norge innfører Datalagringsdirektivet – VG

  5 Comments
 • Det er mange datoer som står spikret i vår kollektive hukommelse, som 17. mai, 9. april, 24. desember, og for våre kommende generasjoner, 4. april.

  4. april var datoen våre folkevalgte satt til side viljen til de som stemte på dem og innførte direktivet som gjør oss alle til overvåkningsobjekter i vårt eget land. Som Stasi, POT, KGB og den Spanske inkvisisjonen er vi nå alle mistenkeliggjort uten å faktisk ha gjort noe. Det som utgjør forskjellen er at verktøyene som er tilgjengelig gir mulighet for total overvåkning.

  Avgjørelsen som ble tatt i går var en eksamen for våre folkevalgte på hva slags land de ønsker å lede. De stod ved et veiskille og hadde mulighet til å stole på folket, eller forkaste all tillit; de valgte å forkaste all tillit… Det skal jeg huske!!

  Norge innfører Datalagringsdirektivet – VG

  9 Comments
 • Dette innlegget ble skrevet som et tilsvar til tidligere finansminister Per-Kristian Foss sin post “DLD og borgerne”.

  Hei Per Kristian.

  Jeg er uenig i mange av argumentene dine. Du sier at skattebetalere ikke føler seg mistenkeliggjort på grunn av oppbevaringsplikten, men alikevel er det mange som føler at de må bevise sin uskyld når det kommer til spørsmål om beskatning. Det samme gjelder bedrifter hvor det er spørsmål om bruk av inntekter grunnet forskjellig beskatning. Om jeg sier jeg penger jeg har fått fra min arbeidsgiver skal dekke hjemmekontor og derfor ikke skal beskattes som lønn, så skal det telle sterkere enn Skatteetaten sin antagelse om at jeg muligens, kanskje fikk pengene som bonus i stedet.

  Med samme frykt for overformynderi er det veldig skremmende for meg å vite de samme myndighetene som feilbehandler NAV-saker, snyter folk på skatten og tilsidesetter plikten til å bevise skyld i rettsspørsmpl, får tilgang til min private informasjon, informasjon om hvem jeg har ringt og hvor jeg har vært!

  Dette burde ikke vært et spørsmål om vi skal utvide informasjonsinnsamlingen, men heller om vi skal begrense tjenesteleverandørenes tilgang til å lagre informasjon til et absolutt minimum, altså for mobilleverandører vil det bety at man kun lagrer informasjon som er absolutt nødvendig for korrekt fakturering!

  Det er altfor mange eksempler på at informasjon misbrukes eller kommer i feile hender, det være seg informasjon fra helseforetak, fra NAV eller fra private bedrifter. Om DLD blir innført vil det kun være et spørsmål om tid før jeg leser i VG at en kjendis befant på en pub under et slagsmål, eller i Se&Hør at 2 fremstående politikere var på Geilo samme helgen, og dro samtidig, kun fordi den informasjonen er solgt fra personer satt til å forvalte DLD.

  En annen ting er at DLD er en inngangbillett til å overvåke informasjonen, og ikke bare informasjonsflyten. Hva vil være situasjonen om 5 eller 10 år? Vil det da kun være trafikkdata, eller vil mandatet ha blitt utvidet i relativ stillhet?

  Realiteten er at dette er det største inngrepet i folks privatliv siden Stasi, og det krever at politikere som er i stand til å gjøre er ærlig konsekvensvurdering og det krever en folkeavstemning. Jeg håper du er i stand til å se at du gjør en forferdelig feil med enorme konsekvenser om du stemmer for DLD, og jeg håper du tenker deg om før beslutningen om innføring blir endelig!

  43 Comments
 • Som vanlig har våre tabloide venner i VG-redaksjonen skrevet en hel del artikler fullstendig uten nyhetsverdi. Her er de jeg bryr meg minst om:

  Horgmo: – Flere som «poker» meg på Facebook


  Torstein Horgmo merker mer oppmerksomhet på Facebook. Det er vel og bra for ham, men har det nyhetsverdi?

  Stella kaster klærne i manneblad

  Stella Mwangi med lite klær er tydeligvis forsideoppslag, men hvorfor i VG? Er det ikke Dagbladet som holder The Sun sin puppetradisjon i hevd? Med det sagt så ser hun jo for all del bra ut!

  Northug ønsker seg barn

  Dette er definitivt en av de mest normale og jordnære tingene Petter Northug har sagt, men hvorfor si det til en VG-journalist… og hvorfor klistre det opp på VG.no?

  4 Comments
 • Det har vært spekulert i om opptøyene som opprinnelig begynte i Tunisia, og førte til at regimet i Egypt ble kastet, nå kan gi folket i Jemen motivasjonen til å stå sterke mot sitt regime. Selv om Jemen er det eneste landet på den Arabiske halvøy som offisielt er en demokratisk republikk er det utpreget fattigdom og korrupsjon.

  Jemen har vært offisielt styrt av president Ali Abdullah Saleh siden 1999, selv om han i realiteten har holdt makten siden Nord-Jemen og Sør-Jemen ble samlet i 1990, og før det i Nord-Jemen siden 1978. Saleh var en viktig støttespiller til Saddam Hussein, og var blant annet han allierte under den første gulfkrigen i Kuwait tidlig på 90-tallet.

  Som en del andre land i regionen er det utpreget korrupsjon i Jemen. Lønninger for offentlig ansatte er generelt lave, og politi og byråkrater sper derfor på med bidrag fra private for å komme opp i levedyktig lønn.

  Demonstrasjonen i Jemen har hatt et veldig stakkato tempo, mye pga rusproblematikken i landet. Det er veldig vanlig at landets innbyggere legger ned arbeid, studier, og i dette tilfelle demonstrasjoner så tidlig som kl.13 for å tygge Khat, noe som naturlig nok fører til at styresmaktene i landet ikke føler det samme presset som Egypt. Khat er lovlig i Jemen og selges åpenlyst på markeder.

  For Norge kan utviklingen i Jemen ha en ekstra bonus. I forbindelse med det mye omtalte Martine-drapet der Farouk Abdulhak er mistenkt for å ha drept Martine Vik Magnussen, kan veltingen av det sittende regimet i Jemen føre til bedre samarbeidsavtaler med Europeiske land, som igjen kan føre til utlevering av Farouk fra Jemen til England eller Norge.

  Farouk Abdulhak

  Dette kan være den arabiske verdens inntog inn i et moderne demokrati, og selv om jeg er glad for å sitte på sidelinjen er det spennende å se hvordan dette utvikler seg!

  Regimetilhengere jaget demonstranter med sabler i Jemen
  Khat knebler revolusjon i Jemen
  Nå er det mange ledere som svetter i stolen

  1 Comment
 • Egypt har vunnet sin frihet. Mubarak har tatt sine penger og gått, men i hans fravær har det åpnet seg et maktvakuum. Problemet til Egypt er at det ikke er noen åpenbare kandidater til å ta over ledelsen av landet. Det Muslimske Brorskap har sagt at de ikke ønsker å stå i veien for en demokratisk prosess. Fredsprisvinner Mohamed ElBaradei var en viktig figur tidlig i protestene, men har forsvunnet ut på sidelinjen mot slutten. Det mest aktuelle nå er at hæren tar over midlertidig kontroll til et demokratisk valg kan gjennomføres, og der ligger også en viss fare.

  Historien viser at mange midlertidige militære lederskap blir mer permanente enn først ment. Burma, Zimbabwe, Niger og Egypts naboland Libya er eksempler på dette. I følge Wikipedia er allerede Egypt under militær ledelse, og fremtiden vil vise om dette blir midlertidig eller mer permanent.

  Det er mange som søker økt innflytelse på Egypt nå, til dels for å få økt kontroll med landet og til dels for å forberede seg på lignende protester i andre land. Både Al-Quaida og regimet i Iran har vært ute og hyllet Egypts folk for sine protester, med den hensikt å dytte dem mot en mer religiøs ledelse. I den vestlige verden ser vi helst at Egypt følger en Tyrkisk modell med sekulært styre.

  Det som er sannsynlig er at utviklingen i Egypt kommer til å sette en presedens for revolusjonen i Algerie, Jemen og evt. andre land som vil følge. Det kan være udelt positivt, eller katastrofalt. Vi kan ende opp med store bidragsytere til det internasjonale samfunnet eller en rekke røverstater med sjøgrense til Europa. Uansett er det en spennende tid for Nord-Afrika og Midtøsten!

  Gaddafi oppfordrer til Palestinsk opprør
  Palestina vil legge regjeringskabalen på nytt
  Oppløser nasjonalforsamlingen og opphever grunnloven i Egypt
  Hørte varselskudd i Kairo
  Nå følger alle med på Egypts militære
  Assange tar ære for reformkrav i Midtøsten
  Iransk aktivist demonstrerte fra toppen av heisekran
  Uro under demonstrasjoner i Jemen
  Øyenvitner: Flere sammenstøt i Iran i dag
  Irans gröna rörelse marscherar igen
  Tårgas mot demonstranter i Teheran – DN.SE
  Algeriskt undantagstillstånd hävs
  Palestinska regeringen avgår
  Tårgas och batonger mot demonstranter i Iran | Nyheter | Aftonbladet
  Egypts militærregime: – Gå tilbake på jobb!
  Iran-demonstranter angriper og banker regimetilhenger

  5 Comments
 • Tidligere i kveld skulle jeg se en Youtubevideo en venn av meg linked til. Mens jeg ventet på at den skulle cache bruke jeg piltastene til å scrolle litt ned på siden, og hva skjer… jo, den ruterende sirkelen av prikker som indikerer at Youtube forhåndslaster deler av videoen forandret seg til en strek, og en prikk dukket opp et annet sted i videobildet. Fra å vente på en video som lastet hadde jeg rett og slett gått over til å spille snake! Se nede til høyre på bildet, kult easteregg Youtube!

  For å spille Snake i Youtube gjør dere som følger:

  1. Finn en video som bruker litt tid på cache
  2. Men videoen laster, trykk på en piltast (jeg bruker nedover for å scrolle når jeg fant det)

  Reglene er som i vanlig snake, samle egg og ikke treff kanten eller en selv. Ha det gøy.

  Jeg har ikke sett dette i Youtube tidligere, så jeg er usikker på om det er noe nytt eller om det er en gammel feature, men uansett er det i typisk Google-ånd å introdusere noe sånt. Vet noen om andre Easter-eggs i Youtube, eller andre store tjenesteleverandører på nett så er det en god mulighet til å dele i kommentarfeltet!

  No Comments
 • I gamle dager var mye av utfordringen til forbrukerne å velge riktig format. 8-spor ble erstattet av kassett, som igjen ble erstattet av CD. BetaMAX lå lenge i kamp med VHS før DVD tok over markedet til Blu-Ray kom som siste tilskudd på stammen.

  Nå er det mer og mer vanlig at forbrukerne går online for å kjøpe musikk og video. Musikk kommer som regel i MP3 eller MP4-format, og video kommer som MPEG4, DivX, Xvid eller WMF. Felles for alle disse betegnelsene er at de er digitale formater, akkurat slik VHS og CD er fysiske formater for henholdsvis video og lyd.

  Mediebransjen har endelig våknet opp og det finnes nå flere gode digitale medieleverandører enn noen gang tidligere. Spotify, Netflix, SF-film, Wimp og Voddler for å nevne noen. Enkelte lar deg streame, andre lar deg kjøpe og laste ned, men felles for alle er at de mediene blir levert med DRM-beskyttelse. DRM er kort for Digital Rights Management, og skal forhindre ulovlig kopiering av mediefiler. Apple og Sony har vært verstinger innen DRM-beskyttelse av filene sine, Apple fordi de ikke tillot avspilling av mediefilene sine på annet enn egne avspillere (Ipod/Iphone/Ipad etc.) og Sony fordi deres versjon av DRM installerte et “rootkit” som i praksis åpnet en bakdør på maskinen din.

  Det meste av digitale medier, også det som er DRM-sikret, lar seg spille av på PC eller Mac, men da gjerne kun gjennom tilbyderens programvare, og der ligger et mulig problem. Siden digitale medier ikke er begrenset av en fysisk formfaktor er det kun tilgangen på digitale kodek (programtillegg som dekoder medier) som begrenser hva som kan spilles av. Det finnes mediespillere som lar deg spille av medier i alle slags formater, kodet med alle mulig kodek. VLC er for eksempel et godt alternativ, men i mange tilfeller vil ikke DRM-løsningen til medieleverandøren gi deg muligheten til å spille av video eller musikk på andre spillere. Derfor har også medieleverandørene muligheten til å “pensjonere” kodek, noe som vil hindre deg i spille av filmene og musikken din i det hele tatt, og muligens tvinge deg til å kjøpe det på nytt med et nytt og selvsagt bedre kodek, eller digitalt format om du vil.

  Det er mulig at dine DRM-beskyttede MP3-filer, som i dag lar seg spille av, blir morgendagens BetaMAX når Apple, Sony, Wimp eller Beat bestemmer seg for at MP3 ikke lenger er et godt nok format og velger å pensjonere det, da uten å gi kundene sine erstatninger i nye formater, for da kan de ikke tjene penger på at kundene kjøper filmer og musikk på nytt slik de kunne ved overgangen fra VHS til DVD!

  Noen lenker til aktuelle artikler:
  IPad 2 i produksjon
  Frykter Søksmålhelvete

  1 Comment
 • Jeg føler jeg kan sammenligne Datalagringsdirektivet (DLD) med en 16 år gammel jente som ligger i sengen og roter med typen. Hun sier nei, men typen greier å overtale til å gå litt lenger hele tiden. Før hun vet ordet ligger hun der med kun trusen, og får han lurt av henne den er løpet kjørt.

  I denne analogien er Norge den 16 år gamle jenten, og EU er den aggressive kjæresten. Skal vi være standhaftig nok til å sette grenser for vår suverenitet, eller skal vi “gjøre som alle andre” og tillate en tentativ kriminalisering av alle landets borgere.

  DLD er for meg skremmende. Det er en sammenfatning av PST og Stasi blandet med en god dose 1984. Jeg er redd for at ved å legitimere innføring av DLD i første omgang er vi utsatt for potensielle utvidelser av mandatet senere. Ved å la oss strippes for buksen vil trusen droppe før eller siden, og da står vi der naken og eksponert for alle å se. Da er det ikke lenger gøy å være liten jente i en stor verden.

  Erna… du har vært en 16 år gammel jente. Du vet kanskje hvordan det er å være presset til å gjøre noe du kanskje ikke vil. DLD virker kanskje som en god ide når man ligger i sengen og roter, men du kan banne på at du får truseangst i morgen om du lar deg overtale. Høyre er på vippen. Min mening er at regjeringen har en forpliktelse ovenfor det Norge folk til å forhindre en kollektiv kriminalisering av befolkning. Min mening er at Norge skal være jomfru noen år til!

  VG 1

  No Comments
 • Datalagringsdirektivet er en av de mest skremmende vedtakene jeg kan tenke meg. Å gi stat, regjering og politi tilgang til mine personlige samtaler og epost; la dem se hvilke nettsteder jeg har besøkt og hva jeg har skrevet til mine venner og kollegaer er en av de mest perverse tankene jeg kan forestille meg. At dette skal skje uten rettskjennelse, for alle personer, hver dag 24 timer i døgnet er hinsides all fornuft!

  Det er en veldig enkel tanke som driver direktivet, og det er frykt. Frykt for terror, frykt for pedofili eller for organisert kriminalitet. Men hva med min frykt for overvåkning?? Jeg har rent rulleblad, og har ingen planer om å gjøre noe for å endre på det. Hvorfor skal jeg behandles som en kriminell bare fordi det er mulig at jeg blir det i fremtiden, spesielt når oddsen er så uendelig mye større for at jeg ikke blir det!

  Om datalagringsdirektivet blir innført får det følgende konsekvenser:

  • Bedriftshemmeligheter overført elektronisk blir offentlig eiendom
  • Private eposter og bilder blir offentlig eiendom
  • Private dokumenter overført elektronisk blir offentlig eiendom
  • Facebookmeldinger blir offentlig eiendom

  I Norge finnes det kanskje noen hundretalls virkelig radikale religiøse, og noen titalls av dem er tilbøyelig til terror. Det finnes et tusentalls gjengmedlemmer, og kanskje i underkant av hundre er tilbøyelig til alvorlig kriminalitet. Hvorfor skal alle 4,9 millioner overvåkes fordi man vil ha kontroll på under 200 mennesker? Om man tillater det, så vinner de 200, mot oss 4,9 millioner. Om man tillater dette, så vinner terror!

  Datalagringsdirektivet er 1984.  Datalagringsdirektivet er latskap. Det er en falitterklæring mot terror og organisert kriminalitet. Om Datalagringsdirektivet blir innført sier regjeringen at de har så liten vilje til å vie ressurser til å særovervåke de kriminelle, at de velger å overvåke alle i stedet. Noen sier at om man ikke gjør noe kriminellt, så har man ikke noe å bekymre seg for. Jeg synest ikke det er relevant. Jeg synest det er ekkelt å vite at noen kan lese den klissete eposten jeg til min samboer, eller se på feriebildene vi sendte til et vennepar.

  Vekommen til 1984!

  VG 1
  VG 2
  VG 3
  VG 4
  TV2 – 1

  7 Comments